Alavere ja Voose rahvamajad

ALAVERE RAHVAMAJA

Anna Nilisk, piirkonna kultuurijuht

telefon 604 9599; 5553 0354

Heidi Pettinen, Alavere rahvamaja perenaine

telefon 604 9599

VOOSE RAHVAMAJA

Anna Nilisk, piirkonna kultuurijuht

telefon 607 4413; 5553 0354

Maret Aru, Voose rahvamaja perenaine

telefon 607 4413